מוטיב הקשת

מוטיב הקשת


מוטיב הקשת/יהודה עמיחי

כמו הקשת העשויה ממגוון של צבעים

כך למעשה המה האנשים.

מתחבר לגוון של חברו, לכל אדם צבע משלו והוא

וביחד כשהם האנשים

משתלבים פסים פסים,

רק אז מסתמנת התקווה

ומן השמים מסתלקת עננה שחורה.

מחייכים במלא הדרם לפרחים, שמי התכלת הנפלאים

ואומרים ולוחשים לאנשים

היו כמו הקשת העולה,

שמגוון צבעיה יוצרת שלמות נפלאה.